Livssynsnøytral sermonii

Ofte har avdøde sagt noe om sin egen begravelse. Eller at du som etterlatt finner det naturlig å velge en livssynsnøytral seremoni.

Ved en personlig seremoni har de etterlatte stor grad av frihet til å velge tid, sted og innhold for seremonien. En slik seremoni kan like gjerne utformes for gjennomføring ved urnenedsettelse eller askespredning, som for gjennomføring før gravlegging eller kremasjon.

I en personlig og livssynsnøytral seremoni planlegger du helt fritt når det gjelder form, innhold og karakter. Innholdet og rammene skapes i nært samarbeid mellom de etterlatte og seremonilederen for å gi avskjeden det ønskede uttrykket.

Seremonien kan gjerne inneholde elementer som gjenspeiler den dødes liv, personlighet, interesser og livsanskuelse. For å skape et verdig og høytidelig preg, brukes ofte rituelle og symbolske elementer slik som tale, dikt, musikk, blomster, klokkeringing og utbæring eller senkning av kisten. En livssynsnøytral seremoni skaper et unikt minne for alle som er til stede.

Foruten planleggingen av seremonien, kan våre seremoniledere bidra med minnetale, fremføre dikt, utføre rituelle eller symbolske handlinger og koordinere øvrige medvirkende i en personlig seremoni.

Vi har lang erfaring i begravelser med personlig og livssynsnøytral seremoni. Vi hjelper deg gjerne med det praktiske rundt planleggingen, slik at du kan være trygg på at avskjeden blir verdig og riktig. Og at ingenting blir glemt eller utelatt.

Vi tar oss av det praktiske.

Ring 03024

Ring 03024